Hızlı Erişim

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Üniversitemizde FEDEK Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

11.10.2018

Üniversitemizde, fen edebiyat fakülteleri öğrenim programlarını değerlendirme ve akreditasyon süreci ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Avrasya Üniversitesi Rektörü ve FEDEK (Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan İnan akreditasyon süreci hakkında bilgiler verdi.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Noyan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları ve idari personeller katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin, “Akreditasyon üniversitelerin verdikleri eğitimi göstermek için ulusal ve uluslararası bağımsız kuruluşlardan aldığı bir kalite belgesidir. Akreditasyon kalite güvencesi sağlaması ve bu kalitenin de sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Fen Edebiyat Fakülteleri ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri 2009 yılında kurulan FEDEK adını verdiğimiz bir kuruluş tarafından akredite edilmektedir. YÖK, akreditasyona çok önem vermektedir, hatta iki sene önce ÖSYM kılavuzlarında kaç tane öğretim elemanının olduğu yazılırken geçen seneden itibaren de akredite olan üniversite ve bölümler de belirtilmektedir. Akreditasyon öğrencilere yüksek lisans ve iş bulma aşamalarında, yurt dışındaki çalışmalarında ve öğrenci değişim programlarında avantaj sağlamaktadır. Ülkemizde 25 üniversiteye bağlı fen edebiyat fakültelerinin toplamda 99 bölümü akredite olmuş durumdadır. Biz de Ordu Üniversitesi olarak Rektörümüz Prof. Dr. Tarık Yarılgaç önderliğinde akreditasyon ile ilgili ön çalışmalarımızı yaptık.” dedi.

Prof. Dr. Kenan İnan “Biz fen edebiyat fakülteleri olarak hem temel bilimler hem de sosyal bilimler olarak bilimin kendisiyle uğraşıyoruz. Mühendislikten beklenilenin bizden beklenmesi mümkün değildir. Bir temel bilimci neyi ürettiğini söyleyecektir. Biz bilimi üretiriz mühendisler bizim ürettiğimiz bilimi kullanırlar. Temel bilim hiçbir zaman önemini yitirmedi, matematik, fizik, kimya olmadığı bir dünya düşünülemez. Yükseköğretim Kurulu Avrupa Birliği eğitim programlarına girme yoluyla rekabet edecek öncelikle üniversite yönetiminin akreditasyon çalışmalarını desteklemesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kenan İnan, FEDEK akreditasyonunun ne anlama geldiğini, programların nasıl ve hangi koşullarla akredite edildiğini açıklayarak program yeterlilikleri, öğrenim kazanımları, AKTS ve diploma ekleri konularında bilgiler verdi. Yükseköğretim politikalarının esnek, toplumun ihtiyaçlarına daha fazla cevap veren, Bologna sürecini benimseyen politikalar olması gerektiğini belirten İnan, FEDEK değerlendirme ölçütleri hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. İnan, “Bu ölçütlerin amacı paydaşların beklentilerini karşılamak üzere en az 8 yarıyıl ya da eşdeğerlerinden oluşan lisans düzeyindeki fen edebiyat fakültesi programlarının, kalite güvencesini sağlamak ve bu programların sürekli iyileştirilmesini desteklemektir.” şeklinde konuştu.

Eğitim öğretim programını etkileyen bütün faktörlerin söz konusu süreçte mercek altına alındığını belirten İnan, FEDEK değerlendirme ölçütlerinin başında öğrencilerin geldiğini belirterek diğer ölçütlerin program çıktıları, öğretim planı, öğretim kadrosu, yönetim yapısı, alt yapı, kurum desteği ve parasal kaynaklar, sürekli iyileştirme ve programa özgü ölçütler olduğunu söyledi.

Ordu Üniversitesinin eğitim-öğretimde kaliteye odaklanmış, insan ve doğa yararına yaptığı bilimsel çalışmalarla çağdaş, rekabetçi ve her dönemde yenilikçi bir eğitim-öğretim hizmeti sunma anlayışıyla bölgesinde model bir üniversite olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, ”Üniversitelerin görevi çağdaş bir eğitim-öğretim gerçekleştirmek, ülkenin ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan gücü yetiştirmek ve bilimsel araştırmalar yapmaktır. Bu amaçların gerçekleşmesinde Fen-Edebiyat Fakülteleri de önemli görevler üstlenmektedir.  Temel bilimlerin öğretildiği merkezler olmaları nedeniyle bu fakültelerin üniversite sistemi içindeki yeri ve katkısı büyüktür. Yükseköğretim kurumlarının güvenirliğini ve tanınmasını sağlayan bir sistemi olan akreditasyon, fen-edebiyat fakülteleri programlarının belirli standartlara sahip olduğunu belgeleyen bir sertifika süreci olarak değerlendirilmektedir. Ordu Üniversitesi yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden beri amacımız tüm fakülteler ve tüm programlarımızın akreditasyon sertifikasına sahip olması ve Üniversitemizin kalitesini uluslararası düzeye çıkarak şekilde artırmasıdır. Bu bağlamda Üniversitemizde bir sunum gerçekleştirerek kurumumuzun kalite ve standartlarının arttırmasına katkı sağlayan FEDEK Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Kenan İnan’a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Bilgilendirme toplantısı sonrasında Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan'a teşekkür belgesi takdim etti.

FEDEK Nedir?

Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulan FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de Fen Edebiyat Fakülteleri öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır.  


Eklenme Tarihi : 07-01-2019 08:31:15