Hızlı Erişim

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Anket Komisyonu Üyeleri

Doç. Dr. Taşkın KILIÇ (Sağlık Bil. Fak.) taskinkilic79@hotmail.com 

Doç. Dr. Sedat BOSTAN(Sağlık Bil. Fak.) sbostan29@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz KAŞKO ARICI (Tıp Fak.) yelizkasko@yahoo.com

Dr. Öğr. Üyesi Yahya TURAN (İlahiyat Fak. ) yahyaturan@odu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Murat YÜKSEL (Fen-Edebiyat Fak.) muratyuksel@odu.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Erkam SULAK (Eğitim Fak.) erkamsulak@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AKIN ARIKAN (Eğitim Fak.) akincgdm@gmail.com


Ekleme tarihi: 15-04-2019 11:19:57 Güncellenme tarihi: 18-04-2019 13:57:29