Hızlı Erişim

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı Tamamlandı

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen ''Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı" eğitimleri 9-17 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamlanarak, 29.09.2021 tarihinde Uzaktan Eğitim Ugulama ve Araştırma Merkezi tarafından online olarak sertifika sınavı gerçekleşltirildi. Beş gün süren eğitimlerin birinci gününde Dr. Öğr. Üyesi Tuba Acar Erdol, “Öğretim Yöntemleri”; ikinci gününde Doç. Dr. Şenol Sezer, “Sınıf Yönetimi- Eğitici ve Öğrenci Özellikleri”; üçüncü gününde Öğr. Gör. Erdal Karakurt, “Etkili Sunum Teknikleri”; dördüncü gününde Dr. Öğr. Üyesi Emrah Akman, “Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve e-Öğrenme”; beşinci gününde de Araş. Gör. Dr. Erdinç Yücesoy, “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” adlı sunumlarını katılımcılarla paylaşmışlardır. Sertifika sınavına girmeye hak kazanarak yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara sertifikaları; eğitimlere katılanlara ise katılım belgeleri verilecektir.

 


Eklenme Tarihi : 01-10-2021 09:12:12