KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Anket Komisyonu

Doç. Dr. Sedat BOSTAN (Sağlık Bil. Fak.) sbostan29@gmail.com

Doç. Dr. Taşkın KILIÇ (Sağlık Bil. Fak.) taskinkilic79@hotmail.com 

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Kaşko Arıcı (Tıp Fak.) yelizkasko@yahoo.com

Dr. Öğr. Üyesi Yahya Turan (İlahiyat Fak. ) yahyaturan@odu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Murat Yüksel (Fen-Ed. Fak.) muratyuksel@odu.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Erkam Sulak (Eğitim Fak.) erkamsulak@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Akın (Eğitim Fak.) akincgdm@gmail.com


Ekleme tarihi: 15-04-2019 11:19:02